Tra cứu miễn phí

Đăng Ký Bảo Hộ Độc Quyền Thương Hiệu

Vẫn còn rất nhiều tranh cãi và nhiều khái niệm nhằm phân biệt rạch ròi giữa “nhãn hiệu” và “thương hiệu”. Tuy nhiên, đó chỉ là những tranh cãi mang tính ngôn ngữ học. Đối với luật sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu cũng chính là đăng ký nhãn hiệu. Dó đó, việc đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu được tiếp nhận, thẩm định và xử lý giống như đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

# KIỂM TRA THƯƠNG HIỆU TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

Để tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu, việc cần làm đầu tiên cần phải lưu ý đó là thương hiệu cần đăng ký không được trùng, gần giống, hoặc tương tự tới mức gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Người nộp đơn có thể kiểm tra sơ bộ thương hiệu của mình tại website của Cục sở hữu trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php . Hoặc doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại form này: https://baohodocquyen.vn/#tracuu. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp tra cứu thương hiệu và gửi trả kết quả trong vòng 2 tiếng. Việc tra cứu này chúng tôi thực hiện HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ và CHÍNH XÁC.  

# THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Để tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu, doanh nghiệp cần chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục, tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN. Tải mẫu tờ khai tại đây.
 • 09 mẫu thương hiệu giống nhau: Dán mẫu thương hiệu có kích thước không được vượt quá 80mm x 80mm vào khung chỉ định trên tờ khai. Mẫu thương hiệu phải giống chính xác như thương hiệu thực tế, hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng thương hiệu dưới dạng trắng đen. Để điền tờ khai chính xác, doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn tại hình dưới.
 • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (không cần công chứng).

hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm các liệu liên quan để xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

# LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Để đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu, doanh nghiệp phải nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính, bao gồm các khoản:

 • Lệ phí nộp đơn;
 • Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Phí thẩm định nội dung;
 • Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu;
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu;
 • Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu .v.v.

Lưu ý quan trọng, theo qui định, Đơn đăng ký thương hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10. Phí đăng ký thương hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm. Do đó, doanh nghiệp phải nắm rõ sản phẩm, hàng hóa cũng như lĩnh vực kinh doanh của mình thuộc nhóm nào, để đăng ký bảo hộ đầy đủ, chính xác cũng như không bị phát sinh chi phí và gián đoạn trong quá trình xét duyệt hồ sơ của Cục sở hữu trí tuệ.

# QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Đơn đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý theo trình tự và thời gian tổng quát như sau:

quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Giai đoạn 01 – Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Giai đoạn 02 – Công bố Đơn hợp lệ: 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.
 • Giai đoạn 03 – Thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.
 • Giai đoạn 04 – Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: trong vòng 01-02 tháng.

Trên thực tế, Quy trình và thời gian đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu có thể sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào một số yếu tố như nhóm ngành nghề, số lượng đơn của doanh nghiệp cần nộp, và các yếu tố khách quan khác.

# DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU TẠI VIETBRAND

Thông tin liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image