Tra cứu miễn phí

Thay đổi tên, địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thưa luật sư công ty tôi đã thay đổi đăng ký kinh doanh (đổi tên và địa chỉ), vậy chúng tôi có phải sửa trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không? và có phải nộp lệ phí hay không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Vietbrand. Với câu hỏi của anh/chị, Vietbrand xin trả lời như sau:

1. Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005 sủa đổi bổ sung 2009 có quy định: Trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thay đổi nôi dung về đăng kí nhãn hiệu như tên, địa chị, chủ sở hữu…..

Căn cứ vào Điểm 20.1.a, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN quy định: “Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong các trường hợp Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ...”. Như vậy, Khi công ty bạn thay đổi địa chỉ trụ sở, bạn cần phải đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Về thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điểm 20.1.c, Thông tư 01/2017/TT-BKHCN như sau:

Hồ sơ cần cung cấp bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về địa chỉ của công ty (theo mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này);

- Bản gốc văn bằng bảo hộ đã được cấp thể hiện địa chỉ trụ sở cũ của công ty; 

- Tài liệu xác nhận việc thay đổi địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh có thể hiện địa chỉ mới của công ty).

- Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định. 

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi như sau:

- Nơi nhận hồ sơ: Cục sở hữu trí tuệ.

- Thời gian thực hiện: 1 tháng

Cách thức giải quyết:

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. 

Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp. 

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

2.  Một đơn yêu cầu sửa đổi đăng kí nhãn hiệu có thể liên quan đến nhiều đăng kí nhãn hiệu nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng văn bằng bảo hộ.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công Ty TNHH Kết Nối Và Nâng Tầm Thương Hiệu Việt Nam (Vietbrand)qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0939 368 636 hoặc E-mail: [email protected]

Thông tin liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image