Tra cứu miễn phí

Vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và các biện pháp xử lý là gì ?

Theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Những hành vi vi phạm nhãn hiệu hàng hóa

Cách hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu có thể là việc vi phạm quyền độc quyền khai thác và sử dụng nhãn hiệu đã đăng kí, quyền chuyển giao quyền sử dụng cũng như chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho người khác và quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Do vậy, những hành vi sử dụng nhãn hiệu của bất kì người thứ ba nào mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đều bị coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Tuy nhiên, không phải mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu mà chưa có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đều là hành vi xâm phạm. Để tránh tình trạng độc quyền một cách tuyệt đối của chủ sở hữu và cũng đồng thời để cân bằng lợi ích xã hội, pháp luật cũng ghi nhận những trường hợp ngoại lệ của việc sử dụng nhãn hiệu - chủ yếu là những hành vi sử dụng nhãn hiệu không nhằm mục đích thương mại.

quyen so huu tri tue

Theo Điều 17- hiệp định TRIPS: “Các thành viên có thể quy định một số ngoại lệ nhất định đối với các quyền được cấp liên quan đến một nhãn hiệu hàng hóa, chẳng hạn như việc sử dụng với mục đích lành mạnh các thuật ngữ mang tính chất mô tả, với điều kiện là những ngoại lệ đó không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và của các bên thứ ba”.

Tại khoản 1 Điều 129  Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ các hành vi bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sau:

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

– Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

– Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

– Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

– Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Các biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu hàng hóa là gì ?

1. Biện pháp khuyến cáo

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gửi thư khuyến cáo đến các đối tượng xâm phạm thông báo về quyền Sở hữu nhãn hiệu của mình và hành vi xâm phạm nhãn hiệu đồng thời yêu bên xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm;

xu ly vi pham nhan hieu hang hoa

2. Biện pháp xử lý hành chính

Khi phát hiện có hành vi xâm phạm nhãn hiệu của mình, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cảnh sát kinh tế hoặc Quản lý thị trường,...) áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính (phạt tiền, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm, tịch thu hàng vi phạm, phương tiện, Công cụ sản xuất..).

3. Biện pháp dân sự

Khi xảy ra tranh chấp, chủ thể quyền nhãn hiệu có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền có thể ra phán quyết buộc bên xâm phạm quyền SHTT phải thực hiện các việc sau:

•Chấm dứt hành vi xâm phạm;

• Xin lỗi cải chính công khai;

• Thực hiện nghĩa vụ dân sự;

• Bồi thường thiệt hại;

• Tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại: Đối với hàng hóa, nguyên vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền SHTT (với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT).

4. Biện pháp hình sự

Biện pháp hình sự được áp dụng đối với người nào có ý thực hiện các hành xâm phạm nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.

Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý.

5. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam, nhằm thu thập thông tin, chứng cử về lô hành đề chủ thể quyền SHTT thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp | tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm.

Vietbrand - Dịch vụ tư vấn xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ/ xử lý vi phạm nhãn hiệu hàng hóa

 

dang ky nhan hieu hang hoa

  • Thủ tục xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Giám định nhãn hiệu;
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Nếu cần thêm tư vấn về xử lý xâm phạm đối với nhãn hiệu cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

Công Ty TNHH Kết Nối Và Nâng Tầm Thương Hiệu Việt Nam (Vietbrand)

Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0939 368 636

Địa chỉ: 412/36 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TPHCM

Thông tin liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam
image